Opšti uslovi poslovanja e-trgovine

Opšti uslovi poslovanja e-trgovine Imtec-a određuju uslove kupovine i prodaje artikala u e-trgovini Imtec-a. Sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH i međunarodnim kodeksima e-poslovanja. Upotrebom e-trgovine korisnici prihvataju opšte uslove poslovanja e-trgovine imtec-a. E-trgovina radi svaki dan u godini, 24h na dan. Pristup e-trgovini može biti privremeno onemogućen u slučaju održavanja, obnavljanja, sadržajnih promjena na web stranici, ili drugih tehničkih razloga. Ponuda artikala, koja je objavljena u e-trgovini, vrijedi do objave prestanka ponude, odnosno do isteka zaliha. Sve cijene navedene u e-trgovini su izražene u KM, uključuju PDV, vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određeni rok validnosti.

Postupak kupovine

Postupak kupovine pojašnjava tok kupovine u e-trgovini i objavljen je na web stranici www.Imtec.ba. Za više informacija o postupku kupovine pogledajte na linku "Naručivanje".

Način plaćanja

Naručene artikle kupci mogu plaćati platnim karticama ili pouzećem, na način objavljen na web stranici www.imtec.ba. Za više informacija o načinima plaćanja pogledajte na linku "Plaćanje".

Dostava

Dostava i preuzimanje robe mogući su jedino na teritoriji Bosne i Hercegovine. Rokovi za dostavu su objavljeni na web stranici www.imtec.ba, a Imtec će nastojati da kupac primi pošiljku u što kraćem vremenskom roku. Za više informacija pogledajte link "Naručivanje".

Odustajanje od ugovora

Kupac može odustati od narudžbe iz bilo kojeg razloga, u roku od 15 dana od narudžbe, na način da pošalje pisano obavještenje o odustajanju od kupovine. Kupac je dužan da pisano obavještenje o odustajanju od kupovine i isporučene artikle vrati na adresu Imtec d.o.o, Bosanski put bb, 71380 Ilijaš , o svom trošku. Vraćeni artikli moraju biti neoštećeni, neotvarani, nekorišteni, u nepromjenjenoj količini i zapakovani u originalnoj ambalaži. Imtec d.o.o. vraća novac najkasnije u roku od petnaest (15) dana po prijemu artikala.

Reklamacije

Primljene artikle možete reklamirati u roku od 8 dana od dana prijema, ukoliko nemaju obećane karakteristike, ako su oštećeni, u pogrešnoj količini/boji, ili na drugi način odstupaju od vaše narudžbe.

Adresa za dostavu reklamacija je:

Imtec d.o.o.
Bosanski put bb, 71380 Ilijaš
Bosna i Hercegovina

Ukoliko je paket sa artiklima pri preuzimanju fizički oštećen, ne sadrži naručenu količinu, ili pokazuje znakove otvaranja, pokrenite postupak reklamacije kod službe za dostavu, ili nas kontaktirajte, pa ćemo se zajedno sa dostavnom službom pobrinuti da reklamacije bude riješena u najkraćem mogućem roku. Reklamacije u slučaju zloupotrebe platnih kartica rješava banka koja je izdala karticu. Za više informacija pogledajte link "Garancija i povrat".

Garancija

Proizvođač uređaja je, u skladu sa zakonom, dužan kupcu obezbijediti garanciju za neometan rad kupljenih artikala. Garanciju kupac ostvaruje računom i garantnim listom, koji su priloženi, te prijemnicom na servis. Povrat robe s garancijom vrši se u skladu s uslovima koje proizvođač navede u garantnom listu. Za više informacija pogledajte link "Garancija i servis".

Sigurnost

Imtec koristi prikladna tehnološka rješenja i organizacijska sredstva za zaštitu prenosa i pohranjivanja ličnih podataka, narudžbi i plaćanja. Podaci o platnoj kartici koje unese kupac, u kodiranom obliku prenose se iz kupčevog računara neposredno u autorizacijski server banke. Kupac je sam odgovoran za proces pristupanja sistemu i sam će se pobrinuti za sigurnost korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za tačnost i istinitost svih posredovanih podataka i odgovara za štetu nastalu zbog netačnih, odnosno neistinitih podataka. Svi podaci dobijeni sa internet stranice će biti upotrebljeni isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, računa i druge potrebne komunikacije, i u druge svrhe ne mogu biti korišteni. Na osnovu izričite saglasnosti korisnika, Imtec će koristiti podatke za obavještavanje o novostima i pogodnostima Imteca.

Odricanje od odgovornosti

Imtec nastoji osigurati usklađenost i ažurnost podataka objavljenih u e-trgovini, odnosno na web stranici. Uprkos tome, karakteristike artikala, njihove zalihe i cijene mogu se promijeniti tako brzo da Imtec ne uspije pravovremeno uskladiti podatke. U tom slučaju, Imtec će obavijestiti kupca o promjenama i omogućiti poništenje narudžbe ili zamjenu naručenog artikla. Sve fotografije artikala su simbolične i ne odražavaju njihove karakteristike.

Za više informacija o opštim uslovima poslovanja obratite se najbližoj Imtec trgovini.

Izjava o zaštiti ličnih podataka

IMTEC Computer&Technology vrlo ozbiljno shvata zaštitu Vaših ličnih podataka i pridržava se propisa iz Zakona o zaštiti podataka. Za potrebe statističke analize naše web stranice, skupljamo pojedine podatke i koristimo ih u anonimnom obliku u tu svrhu. Podaci koje prikupimo koriste se za statističku obradu podataka.

Tokom Vaše posjete web stranici www.imtec.ba, prikupljaju se i vrednuju podaci za našu statistiku posjećenosti stranice, a iste prenosi Vaš web browser.

Prikupljaju se sljedeći podaci:

 • zahtjev (naziv datoteke tražene datoteke)
 • tip web browser-a / verzija (npr: Internet Explorer 6.0)
 • operativni sistem (npr. Windows XP)
 • Rezolucija ekrana
 • JavaScript aktiviran
 • Java uključena / isključena
 • cookies ("kolačići") uključeni/isključeni
 • dubina boja
 • referentna URL (prethodno posjećene stranice)
 • IP adresa - briše se odmah nakon posjeta
 • vrijeme pristupa
 • klikovi
 

IP adresa (Internet Protokol adresa)

IP adresa se prenosi sa svakim poslanim zahtjevom, tako da server zna gdje odgovor mora biti poslan. Provider internet usluga (ISP) dodjeli svima IP adresu prilikom spajanja na Internet. ISP može pratiti koja je IP adresa u kojem trenutku dodijeljena pojedinim korisnicima. Sve dok se spremljena IP adresa ne izbriše teoretski se može, preko ISP-a, doći do identiteta krajnjeg korisnika. Iz tog razloga IMTEC ne sprema IP adrese posjetitelja, nego ih koriste samo u svrhu prepoznavanja. Prema tome IP adresa se neposredno nakon toga briše, tako da prikupljeni podaci ostanu anonimni te da se niti posredovanjem ISP ne može saznati identitet krajnjeg korisnika.

Kolačići (cookies)

Naša web stranica koristi tzv. kolačiće (cookies). Svrha cookiesa je poboljšati našu uslugu kako bi postala što učinkovitija i više "user friendly". Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu biti pohranjene na Vašem računaru a koristi ih Vaš web browser. Kolačići se ne mogu dodijeliti određenoj osobi i ne sadrže licne podatke. Objedinjavanje tih podataka sa podacima drugih izvora se ne izvršava. Većina kolačića koje koristimo su tzv. "kolačići sesije" koji se brišu kada pojedina browser-sesija završi. Postoje neki trajni kolačići s kojima Vas možemo prepoznati kao posjetitelja. Postavljanje kolačića na Vašem računaru ne čini štetu, te oni ne sadrže viruse.

Za više informacija o zaštiti ličnih podataka obratite se najbližoj Imtec trgovini.