Sam proces registracije je vrlo jednostavan i kratak. Kliknite na polje "Prijavite se" u gornjem desnom uglu web shop-a. Za registraciju imate dvije mogućnosti:


•  registracija putem socijalnih mreža: Facebook i Google,
•  upišite svoju e-mail adresu i korisničko ime koje želite koristiti, na našoj stranici i željenu šifru. Registracioni obrazac sadrži obavezna polja, koja su naznačena sa zvjezdicom.

U procesu realizacije moguće narudžbe bit će potrebno da nadopunite određene informacije o sebi kako bismo mogli kvalitetno da izvšimo obradu narudžbe i dostavu. Kao registrovani korisnik, snosite odgovornost za tačnost, potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Nakon uspješno obavljene registracije, na prijavljenu e-mail adresu će te dobiti korisničko ime i šifru. U slučaju promjena bilo kojeg unesenog podatka, dužni ste ažurirati svoj korisnički račun. E-mail adresa navedena prilikom registracije, odnosno kasnije ažurirana adresa, smatrat će se tačnom adresom putem koje će se odvijati sva komunikacija.

U trenutku registracije, registrovani korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa sadržajem "Općih uvjeta poslovanja", kao i njihovim mogućim izmjenama, i dopunama te da prihvata prava i obaveze koje mu pripadaju na temelju njih.

Prihvatanjem "Općih uvjeta poslovanja", korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice koju koristi za plaćanje proizvoda, te da ne postoje nikakve poznate zapreke u naručivanju i kupovini proizvoda, poznate njemu (korisniku).