Pravilnik o plaćanju

Na osnovu  Statuta privrednog društva IMTEC d.o.o. te člana 11 stav 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini direktor društva donosi:

PRAVILNIK

O cijenama,uslovima prodaje,načinu plaćanja i bonifikacijama

Član 1.

Donosi se pravilnik kojim se utvrđuju pravila o uslovima prodaje,cijena,načina plaćanja te bonifikacija.

Član 2.

CIJENA ISTAKNUTA NA ROBI KOJA JE IZLOŽENA U PRODAJI JE MALOPRODAJNA CIJENA SA POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST.

Maloprodajne cijene su izražene u konvertibilnim markama u apoenima novčanica koje su u opticaju u BiH i zaokružena na 0,05 KM                                                                               

Član 3.

Roba se prodaje svim kupcima pod istim uvjetima. Za svaku kupljenu robu kupcu se izdaje račun preko fiskalne kase, te je isti dužan uzeti ga i čuvati u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

Član 4.

U zavisnosti od pojedinih načina plaćanja kupcu se odobrava bonifikacija u vidu rabata u određenom postotku shodno članu 7 ovog pravilnika. Bonifikacija se odobrava pojedinačno za svaki način plaćanja za iznose veće od 20,00 KM.

Član 5.

Plaćanje robe kupac može izvršiti gotovinski ili bezgotovinski putem debitnih kartica: Visa, Maestro, Mastercard, Bamcard, Amerikan expres, Diners club international.

Karticama se plaćanje može izvršiti  jednokratno ili na rate i to:

-       Karticom Unicredit Visa Clasic od 2-12 mjeseci

-       Karticom Unicredit Visa 24 na 24 mjeseca

-       Karticom Nove Banke na 12 ili 24 mjeseca

-       Amerikan Expres karticom do 12 mjeseci

-       Dinners Club, jednokratno

-       Raiffeisen shoping card 12 mjeseci

-       Visa i Mastercard Turkish Ziraat bank do 12 mjeseci

-       Karticom Intesa Sanpaolo banke od 2-12 mjeseci

-       Karticom NLB Tuzlanska Banka  od 2-12 mjeseci

Kupac može kupovinu ostvariti i putem kreditnih linija, preko banaka sa kojima Imtec doo ima sklopljene ugovore o finansiranju putem partnerstva, kao i putem Sindikata, ukoliko je član nekog od Sindikata sa kojim Imtec doo ima potpisan ugovor o kupovini robe.

Kupci firme kupovinu ostvaruju i uplatama na transakcijski račun Imtec doo.

Član 6.

Za fakture vrijednosti ispod 100.00 KM za gotovinsko plaćanje ne izdaje se porezna faktura, osim na zahtjev kupca.

Član 7.

U zavisnosti od pojedinih načina plaćanja kupcu se odobrava bonifikacija u vidu rabata u određenom postotku na maloprodajnu cijenu

 

UTVRĐENI POPUST SE STIČE NA KASI PRILIKOM PLAĆANJA, A PREMA SLJEDEĆIM KRITERIJIMA: 

- 0 %

Obročna otplata NLB banka

Obročna otplata Nova banka           

Obročna otplata American   

Obročna otplata Turkish       

Obročna otplata Intesa

Obročna otplata Raifeissen banka

Robni kredit PIO/MIO 12 i 6  mjeseci.         

Robni kredit 12 i 6 mjeseci

Robni kredit PIO-RS 12 i 6 mjeseci.

Obročna otplata Visa 24

Obročna otplata Unicredit

 - 5 %

Internet plaćanje

Robni kredit 3 mjeseci

Robni kredit PIO/MIO 3 mjeseci

Robni kredit PIO-RS 3 mjeseci

 - 10 %

Gotovina

Gotovina pouzećem

Kartica debitna

Virman/uplatnica

Član 8.

Radi povećanja konkurentnosti prodaje u određenim periodima se može donijeti i odluka o posebnim rabatima, a koji će se sabirati na redovne rabate. Isto će biti definisano posebnom odlukom.

Član 9.

Pravilnik dostaviti svim poslovnicama i iste su dužne pravilnik vidno istaći.

Pravilnik stupa na snagu 01.08.2016.godine.