„IMTEC“ d.o.o SARAJEVO, Bosanski put b.b. Ilijaš

Uslovi tržišta na kome poslujemo, kao i zahtjevi standarda: EN ISO 9001:2015 koje ćemo slijediti u narednom periodu, nametnuli su potrebu definisanja politike i ciljeva kvaliteta naše organizacije. 

CILJEVE I POLITIKA KVALITETA

Ciljevi kvaliteta „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo su da:

 • kvalitet isporučenih  proizvoda i pruženih usluga u potpunosti, ispuni potrebe i očekivanja kupaca,
 • kupci budu sigurni u kvalitet proizvoda i usluga koje kupuju,
 • osigura dugoročno, uspješno i rentabilno poslovanje „IMTEC” d.o.o. Sarajevo,
 • osigura zadovoljstvo zaposlenih, menadžmenta i vlasnika.

 

Da bi se ovi ciljevi ostvarili zaposleni u „IMTEC” d. o.o. Sarajevo  će:

 • primjenjivati zahtjeve standarda EN ISO 9001:2015, zakonske, tehničke i druge važeće propise koji se odnose na poslovanje „IMTEC” d.o.o. Sarajevo,
 • sve poslove i  aktivnosti obavljati, kvalitetno, od prvog puta,
 • raditi samo one operacije koje daju dodatnu vrijednost, a ne samo dodatne troškove,
 • kontinuirano unaprijeđivati i poboljšavati procese rada i kvalitet isporučenih proizvoda i pruženih usluga,
 • stalno poboljšavati efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom,
 • donositi odluke na bazi činjenica,
 • poboljšavati nivo znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti zaposlenih,
 • održavati aktivnu komunikaciju sa kupcima, dobavljačima i drugim zainteresiranim stranama,
 • redovno preispitivati politiku kvaliteta,
 • osigurati da plate uposlenih zavise, u prvom redu, od kvaliteta obavljenih poslova.