posl.png

Reklamacija - Vaš proizvod je kupljen neispravan?

Iako rijetko, kod svjetskih brendova sa kojima sarađujemo, tehnologija nekada dolazi sa greškom. Naravno, mi smo tu da ispravimo navedenu grešku i vaš proizvod zamijenimo novim ukoliko ga reklamirate u roku od 8 dana od kupovine. Obavezni ste da u tom roku sačuvate ambalažu proizvoda i kompletnu dokumentaciju, te isti dostavite čim primjetite neispravnost proizvoda. Naše osoblje će pokrenuti aktivnost zamjene proizvoda koja uključuje obavezno testiranje u našem servisu.

Ovaj proces može trajati maksimalno do 8 dana. Odmah po potvrdi da je proizvod neispravan bit će vam predat novi proizvod. Ispravni proizvodi se ne reklamiraju, ali u slučaju da vam proizvod koji ste kupili nije kompatibilan moguće je izvršiti zamjenu u dogovoru sa osobljem prodaje, ukoliko je proizvod moguće vratiti u proces prodaje. Svakako imate pravo i na reklamaciju na uslugu koju izvršavamo u roku od 8 dana. Ako usluga koju smo vam pružili nije izvršena na pravilan način, osoblje je dužno da istu ponovi besplatno i na pravilan način.

Za više informacija o reklamiranju proizvoda obratite se najbližoj Imtec trgovini.

Garancija - Želim da budem siguran u svoj proizvod?


Iako se sve više usavršava, tehnologija se ponekad i kvari. Zbog te činjenice garancija na proizvod je vrlo važan podatak o proizvodu i poželjno je da traje duže. Sarađujući sa svjetskim brendovima nudimo uvijek najbolje uslove garancije. Zbog toga vas molimo da kupujete proizvode sa dužom garancijom, da čuvate račun i garantni list i da proizvod čuvate od lomljenja, nelegalnog software-a, lošeg rukovanja i transporta. Ako dođe do kvara na proizvodu navedeni proizvod možete predati u bilo kojoj našoj trgovini.

Naš servis će proizvod detaljno testirati, te isti popraviti besplatno i vratiti u što kraćem roku do trgovine koju vi odaberete. Garantni uslovi su pojedinačno definisani od strane proizvođača opreme, a uz svaki proizvod isporučuje se garantni list proizvođača koji je obaveza čuvati i priložiti, kao i račun prilikom predaje robe na servis. Proizvođači daju ovlaštenje servisima za servisiranje opreme pa istu možete i direktno servisirati kod navedenih ovlaštenih servisa. Sa ciljem da budete zadovoljni suradnjom sa nama sve proizvode predajete na servis u našim trgovinama, a naš servis organizira testiranje proizvoda prije slanja na ovlašteni servis što značajno smanjuje rok servisiranja ili zamjene proizvoda u garanciji.

Za više informacija o garantnim uslovima obratite se najbližoj Imtec trgovini.

Servis u garantom roku - Želim da moj proizvod traje duže?


Tehnologija zahtjeva servis i održavanje ako želite da vas služi pouzdano i dugo. Vaš proizvod u garanciji, ali i poslije isteka garancije zahtjeva redovno servisiranje. Za potrebe kupaca razvili smo vlastiti servis koji ubrzava proces utvrđivanja kvara, i zamjene proizvoda u garanciji.

Servisiranje proizvoda radi centralizirani servis, a u našim trgovinama se vrši prijem i isporuka servisa te usluge osnovne tehničke podrške prilikom kupovine proizvoda. Servisiranjem se vijek proizvoda može značajno produžiti, a problemi sa fukcionisanjem proizvoda svesti na minimum. Zbog toga nudimo usluge preventivnog održavanja proizvoda iz našeg asortimana. Za firme koje vrše stalnu nabavku proizvoda iz našeg asortimana, naš servis će ponuditi najbolji model servisa na adresi u skladu sa ugovorom.

Za više informacija o servisu u garantnom roku obratite se najbližoj Imtec trgovini.

Lista servisa


Imtec d.o.o. Malta 27/PP 6A/SUT, 71000 Sarajevo - Ovlašteni servis za SHARP

KimTec d.o.o. Poslovni centar 96-2, Vitez i Aleja Bosne Srebrene 34, Sarajevo - ovlašteni servis za Samsung, HP, Lenovo, AMD, Asus, WD, Kingston, MS Industrial, Benq, Panasonic, D-Link

CT Computers d.o.o. Džemala Bjedića bb, Sarajevo - ovlašteni servis za Acer, Gigabyte, Kingston, Intel, Seagate, Hitachi, APC, Metrologic, Lexmark , LG, Linksys

DISTI d.o.o. Safeta Zajke 2, Sarajevo - ovlašteni servis za Dell proizvode

ASBIS - MEGATREND d.o.o. Džemala Bjedića 162, Sarajevo - ovlašteni servis za Philips, ZyXEL,Prestigio,

BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Kranjčevićeva 39, Sarajevo - ovlašteni servis za IBM, Lenovo

SIMKO d.o.o. Agramservis - Vladislava Skarića 6, Sarajevo - ovlašteni servis za Olympus, SONY telefonija

ASC d.o.o. Fra Anđela Zvizdovaća bb, Unitic, Sarajevo - ovlašteni servis za Canon i Samsung TV i telefoniju

REFOT BH d.o.o. Tarasa Ševčenka 1, Banja Luka - ovlašteni servis za Nikon

SISTEM ONE d.o.o. Vilsonovo šetalište 10 - ovlašteni servis za Fujitsu, HP Pavilion, Toshiba

PRINTEX d.o.o. Hasana Sušića 9 i 11 - ovlašteni servis za Forton, Apacer, JVC, Micronet

VT COMMERCE d.o.o. Međugradska bb, Ljubuški - ovlašteni servis za Panasonic

G.M.C BIH d.o.o. 14. Ulica 7 Orašje i Kolodvorska 11A Sarajevo - ovlašteni servis za SONY Game proizvode

EPC d.o.o. Omera Dolovčiča 4, Sarajevo; TV LABARATORIJ Halači 16, Sarajevo; RTV SERVIS EURO Butmirska 7, Sarajevo; RTV SERVIS MATRIX Kneza Višeslava 10, Mostar; ELEKTRONIK Trg slobode 8, Bihać - Ovlašteni servis za SONY

Montaža i ugradnja uređaja na vašoj adresi


Za proizvod koji zahtjeva montažu na lokaciji kupca obezbijedili smo usluge dostave i montaže. Ovo se prije svega odnosi na uređaje čije stavljanje u funkciju zahtjeva određene sitne građevinske zahvate, puštanje uređaja u rad, kao i fiksne priključke na strujnu mrežu.

Od naših prodavača možete zatražiti da vam ponude slijedeće usluge:

1.Ugradnju klima uređaja
2.Postavljanje televizora i odgovarajućeg nosača
3.Postavljanje LAN instalacija
4.Postavljanje mrežne infrastrukture
5.Montiranje kancelarijskog namještaja

Za više informacija obratite se najbližoj Imtec trgovini.

Opšti uslovi garancije


Tehnologija zahtjeva servis i održavanje ako želite da vas služi pouzdano i dugo. Vaš proizvod u garanciji, ali i poslije isteka garancije zahtjeva redovno servisiranje. Za potrebe kupaca razvili smo vlastiti servis koji ubrzava proces utvrđivanja kvara, i zamjene proizvoda u garanciji.

Imtec d.o.o. (u daljem tekstu Prodavač) garantuje da će proizvod, ako ga pravilno koristite, u garantnom roku pravilno funcionisati. Prodavač se obavezuje da će na Vaš zahtjev, ako bude predočen u garantnom roku otklonuti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji su nastali u vremenu za koje se daje garancija. Vrijeme koje se uzima kao početak servisa je dan kad je kupac osim proizvoda dostavio račun, garanciju, orginalni garantni list od proizvođača (ukoliko je obavezan) te drivere od proizvoda za koje se oni odnose.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis u garantnom roku kvar ne bude otklonjen, proizvođač se obavezuje da će proizvod zamijeniti novim istim ili uređajem sličnih karakteristika. U slučaju da popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garantni rok se produžava za onoliko dana koliko je proizvod proveo na servisu.

Garancija ne vrijedi ako je proizvod fizički oštećen ili ako su na njemu primjetna fizička oštećenja, ako se kupac nije pravilno rukovao proizvodom, ako je proizvod servisirala ili ugrađivala neovlaštena osoba, ako je kupac nebrižno postupao s proizvodom, kada proizvod ne funkcioniše zbog softverske - programske greške, kada proizvod (monitor ili LCD TV) ima nedostatak od 5 piksela, kada je potrošen keridž ili glava štampača usljed prekoračenog broja odštampanih strana, ako su u proizvod ugrađeni neorginalni dijelovi, ako je proizvod oštećen transportom nakon isporuke, za kvarove nastale zbog neprimjerene radne okoline (vlage, pijeska, prašine, tkanine i sl.), za kvarove i oštećenja izazvane višom silom i ratom, za kvarove nastale zbog uslije habanja, za kvarove nastale zbog neispravnih strujnih instalacija i vremenskih nepogoda, ako nevidljiv trag pokušaja odljepljivanja garantnih naljepnica sa proizvoda ili ako su iste odlijepljene.

Svi proizvodi se prvo testiraju, a nakon toga se servisiraju ili mjenjaju novim. Proizvodi se testiraju sa orginalnim potrošnim materijalom. Prilikom vraćanja neispravnog proizvoda kupac je obavezan priložiti orginalni račun i garanciju, opis kvara, te kompletnu dokumentaciju (drivere obavezno), pribor i ambalažu (ako je ista preuzeta) jer u suprotnom nećemo zaprimiti robu. Za pregled ispravnog proizvoda za koji je kupac tvrdio da je neispravan naplatiće se usluga servisa prema troškovima koji su nastali. Za sadržaj na hard diskovima ili flash memoriji ne odgovaramo, ali ćemo iste pokušati sačuvati.