Fizička lica koja nemaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo na povrat PDV-a na robu koju kupe u Imtec-u  i iznesu je izvan Bosne i Hercegovine.

Shodno navedenom, postupak ostvarivanja prava na povrat PDV strani državljanin pokreće podnošenjem zahtjeva u jednoj od naših trgovina  za povrat na obrascu „PDV-SL-2“. Obrazac „PDV-SL-2“ popunjava naše osoblje, na vaš zahtjev u 3 (tri) primjerka, od kojih original i jednu kopiju zadržavate vi, a drugu kopiju zadržava Imtec u svojoj dokumentaciji. Naš prodavač svojim potpisom i pečatom ovjerava obrazac „PDV-SL-2“.

Kupac - strani državljanin je obavezan Imtec-u platiti ukupnu vrijednost isporučenih dobara, sa obračunatim porezom na dodanu vrijednosti i isti je u obavezi pri napuštanju carinskog područja BiH, dati carinskoj službi na uvid kupljena dobra, originalne račune i popunjen obrazac „PDV-SL-2“ u originalu.

Kupcu će se izvršiti povrat poreza na dodanu vrijednost ako u roku od tri mjeseca od dana izdavanja računa dostavi original obrasca “PDV-SL-2”, koji je ovjeren od strane Carinske službe u trgovinu gdje je kupovina i obavljena.

Ako ovjereni obrazac “PDV-SL-2” dostavljate poštom, obavezni ste dostaviti broj računa u banci na koji će se izvršiti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost.

Na osnovu ovjerenog originala obrasca “PDV-SL-2” Imtec će, kada provjeri da podneseni zahtjev ispunjava uslove za povrat poreza, izvršiti povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kupcu ili podnosiocu zahtjeva.

Povrat poreza na dodanu vrijednost vrši se u konvertibilnim markama, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koju navede kupac ili podnosilac zahtjeva.

Ako je isplata u gotovini naše osoblje će izvršiti povrat poreza na dodanu vrijednost odmah po prijemu zahtjeva ako su u mogućnosti, a ako se doznačava na račun kupca ili podnosioca zahtjeva onda u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Kupac je obavezan potpisom na ovjerenom originalu obrasca “PDV-SL-2” potvrditi prijem vraćenog iznosa poreza na dodanu vrijednost u gotovom novcu.

BRZE NARUDŽBE

Nakon narudžbe kontaktirat će Vas naše osoblje iz web prodaje. Hvala vam što kupujete na Imtec Web Shopu.


Broj nije validan
Ime nije validno

Vaš zahtjev je poslan. Hvala vam !