TAX FREE

Fizička lica koja nemaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo na povrat PDV-a na robu koju kupe u Imtec-u, a istu nose izvan Bosne i Hercegovine.

Postupak ostvarivanja prava na povrat PDV strani državljani pokreću tako što podnose zahtjev u jednoj od naših poslovnica na obrascu „PDV-SL-2“. Obrazac „PDV-SL-2“ popunjava naše osoblje, na vaš zahtjev, u 3 (tri) primjerka, gdje original i jednu kopiju zadržavate vi, a drugu kopiju zadržava Imtec u svojoj dokumentaciji. Naš prodavač svojim potpisom i pečatom ovjerava obrazac „PDV-SL-2“.

Kupac - strani državljanin je obavezan Imtec-u platiti ukupnu vrijednost isporučenih dobara, s obračunatim porezom na dodatnu vrijednost. Pri napuštanju carinskog područja BiH dužnost je dati carinskoj službi na uvid kupljena dobra, originalne račune i popunjen obrazac „PDV-SL-2“ u originalu.

Kupcu će biti izvršen povrat poreza na dodatnu vrijednost ako u roku od tri mjeseca, od dana izdavanja računa, dostavi original obrasca “PDV-SL-2”, a koji je ovjeren od strane Carinske službe, u poslovnicu gdje je kupovina obavljena. Ako ovjereni obrazac “PDV-SL-2” dostavljate poštom, obavezni ste dostaviti broj računa u banci na koji će se izvršiti povrat plaćenog poreza na dodatnu vrijednost.

Na osnovu ovjerenog originala obrasca “PDV-SL-2” Imtec će, kada provjeri da podneseni zahtjev ispunjava uslove za povrat poreza, izvršiti povrat plaćenog poreza na dodatnu vrijednost kupcu ili podnosiocu zahtjeva. Povrat poreza na dodatnu vrijednost vrši se u konvertibilnim markama, gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci, koju navede kupac ili podnosilac zahtjeva.

Ako je isplata u gotovini, naše osoblje će izvršiti povrat poreza na dodatnu vrijednost odmah po prijemu zahtjeva, ako su u mogućnosti. Ukoliko se novac doznačava na račun kupca ili podnosioca zahtjeva, povrat poreza na dodatnu vrijednost vrši se u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva. Kupac je obavezan potpisom na ovjerenom originalu obrasca “PDV-SL-2” potvrditi prijem vraćenog iznosa poreza na dodatnu vrijednost u gotovom novcu.